سلامی. دوباره
ساعت ٩:٠۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٧/٢۸   کلمات کلیدی:

من اومدم دوباره همسنگران


یه سلام دوست داشتنی بعد از 5 سال در این هوای بارونی
ساعت ۱٠:٥٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۱/۱٩   کلمات کلیدی:

بعد از 5 سال یه سری به این قصر زدم دیدم که ای وای همه

جارو گرد و غبار گرفته

در ودیوار قصرم پر از تار عنکبوت است

اومدن خونه تکونی و بعد فقط بگم سلام

آخه اینقدر دلم تنگ شده براتون و حتی روم نمی شه بگم سلام خجالت


مبعث پیامبر اکرم(ص) مبارک باد
ساعت ۱٢:٥٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٦/٥/٢۱   کلمات کلیدی:

اقرا باسم ربک الذى خلق، خلق الانسان من علق، اقرا و ربک الاکرم، الذى علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم.
سوره مبارکه علق ( آیه 1-5)

بخوان به نام پروردگارت که آفرید. همان که انسان را از خون بسته‌‏اى خلق کرد. بخوان که پروردگارت از همه بزرگوارتر است، همان که به وسیله قلم تعلیم نمود و به انسان آنچه را نمى‏دانست، یاد داد.

سلام  امیدوارم سلام من را پذیرا باشید  خیلی وقته که به قصرم سر نزدم وای که چقدر دلم  تنگ شده

مهتاب سپهر وحی تن پوشش بود

                خورشید غلام حلقه در گوشش بود

                                  از غار حرا به مکه چون بر میگشت

                                                  سنگینی بار عشق بر دوشش بود

مبعث یگانه معلم عشق و اخلاق و عاشق ترین مخلوق خدا بر همه

عاشقان مبارک باد

 

اینم یه هدیه قشنگ تقدیم همه شما خوبان

 

  طناز دختر شاه پریون و ملکه قصر مهر ومحبت


وقتی دل آدم یه دنیا می گیره فکر می کنی باید چی کنار باید بکنه جز توکل به خدا؟
ساعت ٤:٠٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٥/٢/۱٦   کلمات کلیدی:

 


وقتی که آدم دلش می خواد قورتش بده
ساعت ٦:۳٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٥/٢/٢   کلمات کلیدی:

آيه های زندگی

به اين می گن يه عشق واقعی

مواظب باش يواش گازش بگيريا

ارادتمند طناز دختر شاه پريون


خداجونم خيلی دوستت دارم...
ساعت ۳:٢٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٥/۱/٢٢   کلمات کلیدی:

 

دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دار
م‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌د
وستت‌دارم‌
دوستت‌د
ارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوس
تت‌دارم‌
دوست
ت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌
دارم‌
دوست
ت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دا
رم‌
دو
ستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دا
رم‌
دو
ستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دا
رم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دا
رم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دا
رم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دا
رم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دا
رم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دا
رم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دا
رم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دا
رم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دا
رم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دا
رم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دا
رم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دا
رم‌
دوست
ت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دا
رم‌
دوست
ت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌
دارم‌
دوست
ت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌
دارم‌
دوستت‌د
ارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوس
تت‌دارم‌
دوستت‌دار
م‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوس
تت‌دارم‌
دوستت‌دار
م‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌د
وستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌د
وستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دار
م‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوس
تت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌د
ارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌
دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوست
ت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دا
رم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دو
ستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دو
ستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوست
ت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌
دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌د
ارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوس
تت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌د
وستت‌دارم‌دوستت‌دار
م‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دا
رم‌

دوستدارشما طناز دختر شاه پريون


وای خدایا چقدر دلم گرفته ؟!!!!! دلم کربلا میخواد اما لیاقت ندارم
ساعت ٥:٠٩ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٥/۱/۱٤   کلمات کلیدی:

 

دلم به اندازه تمام دنیا گرفته است حسبن جان 

آنقدر دلم گرفته که خدا می دانم الان ساعت ۴ بامداد است و من هنوز بیدار نمی دونم صبح چه جوری بیدار شوم !!!!

حقیقت تصویری است سه بعدی
که کسی جز آنان که تصویرش کرده اند
در دیدنش تبحر ندارند...
حقیقت گویا تلخ است اما به کام خیلی ها فراتر از تلخی
حقیقت کلمه ای است که واقعیات را در پس پرده خود پنهان ساخته
واقعیاتی بس ساده
که حقیقت سختش ساخته و یا شاید
ترس از آن !
کاش می شد فهمید این کلمه چه به همراه دارد
که حتی قویترین ها را لرزانده!
و مهمترین ها را در پس دیوارها پوسانده
عچب کلمه ای است
هم پر معنا
وهم نیرومند
می دانید من به چه می اندیشم؟ارادتمند طناز دختر شاه پریون وملکه قصر مهر ومحبت


بادلی شکسته و قلبی مالامال از درد این ایام را تسلیت عرض می نمایم
ساعت ۱٠:٠٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٥/۱/۱٠   کلمات کلیدی:

                             

بچه های ساری سلام من دارم میام ساری                   

28 صفر سالروز شهادت دومین‎‎ پیشوای‎ مسلمانان ضـرت‎ امام‎ حسن‎‎‎ مجتبی‎(ع) ، حضرت رسول ( ص ) و غریب غربا امام رضا (ع)برشیفتگان و ارادتمندان خاندان‎ عصمت‎‎ و طهارت علیهم‎‎ السلام و تمامی‎ مسلمانان‎‎ جهان تسلیت باد.

باز هم مدینه بر خاک سیاه اندوه نشسته و سکوتی ژرف، همه جایش را فرا گرفته است. دوباره گرد و غبار بر دیوارهای گلین خانه ها نشسته است. باد غربت در کوچه باغ های خزان زده شهر، خود را به در و دیوار می زند و آواره مصیبت روح جاودانی صبر، امام مجتبی علیه السلام است.

حسن علیه السلام، این سید جوانان اهل بهشت، این خلق نیکوی محمدی، این اسطوره صبر و بندگی، در آستانه رواق خون رنگ شهادت ایستاده و با جگری تفتیده از نامهربانی دشمن خانگی اش، عزم پر کشیدن تا بی کران عرش خدا را دارد.

ارادتمند طناز دختر شاه پریون وملکه قصر مهر ومحبت

 


اربعين حسينی تسليت و سال نو مبارک باد
ساعت ۱٢:٠۱ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٥/۱/٢   کلمات کلیدی:

يا مقلب القلوب والابصار ٬يا مدبر اليل و النهار ٬يا محول الحول والاحوال٬حول حالنا الی احسن الحال

دوست جونم ها به تعداد روزایی که نبودم سلام. وای که چقدر دلم واسه قصرم و شما درباريان عزيز تنگ شده بود . اما اشکال نداره آخه آمدن من مصادف شد با اومدن بهار راستی حتما همه دلاتون رو خونه تکونی کردين مگه نه ؟
اما وايسا ببينم نکنه تو خونه تکنونی دلاتون منو بيرون انداخته باشيدا ؟!!!!!

دوست جونم ها نمیدونم عید و چطوری تبریک بگم . مثل همه باشه یا فرق کنه ؟!!!!

سال نو مبارک.  Flowers  Easter Basket  Flowers  Fish     

آهای آهای کبوترا //شاپرکا قاصدکا //آهای نسيم رهگذر//ای مرغک شانه به سر //        ای گل سرخ اقاقيا //نسترنا شقايقا //ای کوچه های پرنفس//پنجره های در قفس//        ای بلبل ديوار من  //ای سرزمين دوردست  //ای جاده های تب زده  //   مسافرای         شب زده//ای دلک بی آرزو//ای مهربون آشنا //ای آسمون پراميد //آی آدمای بيگنا // بهار شده عيد اومده عيد همه مبارکه مبارکه مبارک  

                                               

 HAPPY NE____________HAPPY NEW
______HAPPY NEW YEAR_______HAPPY NEW YEAR 1
____HAPPY NEW YEAR 1385___HAPPY NEW YEAR 1385
___HAPPY NEW YEAR 1385 HAPPY NEW YE_______HAPP
__HAPPY NEW YEAR 1385 HAPPY NEW YE_________HAPP
_HAPPY NEW YEAR 1385 HAPPY NEW YEAR 1_______HAPP
_HAPPY NEW YEAR 1385 HAPPY NEW YEAR 1385 ______H
HAPPY NEW YEAR 1385 HAPPY NEW YEAR 1385 HAPP__HAP
HAPPY NEW YEAR 1385 HAPPY NEW YEAR 1385 HAPPY N_H
HAPPY NEW YEAR 1385 HAPPY NEW YEAR 1385 HAPPY NEW
HAPPY NEW YEAR 1385 HAPPY NEW YEAR 1385 HAPPY NEW
_HAPPY NEW YEAR 1385 HAPPY NEW YEAR 1385 HAPPY N
__HAPPY NEW YEAR 1385 HAPPY NEW YEAR 1385 HAPPY
____HAPPY NEW YEAR 1385 HAPPY NEW YEAR 1385 HA
______HAPPY NEW YEAR 1385 HAPPY NEW YEAR 13
_________HAPPY NEW YEAR 1385 HAPPY NEW Y
____________HAPPY NEW YEAR 1385 HAPPY
______________HAPPY NEW YEAR 1385
_________________HAPPY NEW YEA
___________________HAPPY NEW
__________________HAPPY
_____________HAPP

ارادتمند طناز دختر شاه پريون ملکه قصر مهر ومحبت


بعد از اسکی سرما خوردگی می چسبه مگه نه ؟
ساعت ۱:٠٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/۱٢/٧   کلمات کلیدی:

سلام دوست جونم ها وای که چقدر دلم واستون تنگ شده بود.
راستی جای همتون خالی پنج شنبه با خانواده رفته بوديم اسکی از ساعت ۹صبح تا ۵ بعد از ظهر در پيست بودم کلی خوش گذشت اما چشمتان روز بد نبينه ، غروب که به منزل برگشتيم افتادم در بستر بيماری و تا الان ۳ تا آمپول و يک سرم نوش جان کردم ، اما خدايی ارزشش را داشت

ارادتمند طناز ملکه قصر مهرومحبت


یا حسین
ساعت ۸:٢٧ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٤/۱۱/۸   کلمات کلیدی:

آخر تو می کشی مرا حسین جان

عشق واقعی تویی تو


يا علی گفتيم وعشق آغاز شد
ساعت ٥:۳٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/۱٠/٢۸   کلمات کلیدی:

بسم الله الرحمن الرحيم

و صلى الله على محمد و آله الطاهرين،

 و لعنة الله على اعدائهم اجمعين، من الآن الى قيام يوم الدين،

 و لا حول و لا قوة الا بالله العلى العظيم 

عيدغدير برعاشقان آن حضرت مبارک باد

رب النوع عشق و شمشير!

غدیر بر اهل علی مبارک

عید غدیر ، عید ولایت بر تمامی آنان که علی را میدانند کیست و ولایت علی را میدانن چیست و بر تمامی آنان که عدل و آزادی را می فهمند مبارک باد

                                                                               التماس دعا که دلم بد جوری گرفته

                                                                               يا علی
به به ماه رمضان آمد
ساعت ٤:٤٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/٧/۱۱   کلمات کلیدی:

آخ جونمی جون بازم مهمونی اونم نه از اين مهمونيهای هميشگی يه مهمونی آسمونی خوش بحال اونا كه حسابی اهل دل اند و اين ماه و می تونند به خوبی درك كنند ، رجب و اعتكاف تموم شد شعبان و شعبانيه هم تموم شد و فراق اين دو ماه را فقط به عشق رمضان می شه تحمل كرد همانطور كه فراق مدينه را به عشق كعبه می شه مرحم گذاشت آخ جونمی جون دعای سحر همراه با خرما دعای افطار همراه با نون داغ وای كه چه می چسبه اما يادمون نره كه رمضان هم مثل رجب و شعبان مثل عمر ما تموم ميشه پس خوش به حال اونی كه توی اين ماه از خدا غافل نباشه از آقامون امام زمانمون حيا كنه وخودشو كمی جم وجور كنه آهای حواست با منه يا نه ؟!

 


يا عَلِىُّ يا عَظيمُ يا غَفُورُ يا رَحيمُ اَنْتَ الرَّبُّ الْعَظيمُ الَّذى لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَى ءٌ

اى والا اى بزرگ اى آمرزنده اى مهربان تويى پروردگار بزرگى كه نيست مانند او چيزى

وَهُوَ السَّميعُ الْبَصيرُ وَهذا شَهْرٌ عَظَّمْتَهُ وَكَرَّمْتَهُ وَشَرَّفْتَهُ وَفَضَّلْتَهُ

و او شنوا و بينا است و اين ماهى است كه آنرا بزرگ و گرامى داشته و او را شرافت و برترى داده اى

عَلَى الشُّهُورِ وَهُوَ الشَّهْرُ الَّذى فَرَضْتَ صِيامَهُ عَلَىَّ وَهُوَ شَهْرُ

بر ماههاى ديگر و اين ماهى است كه روزه آن را بر من واجب كرده و اين ماه

رَمَضانَ الَّذى اَنْزَلْتَ فيهِ الْقُرْآنَ هُدىً لِلنّاسِ وَبَيِّناتٍ مِنَ الْهُدى

رمضان است همان ماهى كه قرآن را در آن فرو فرستادى آن قرآنى كه راهنماى مردم و نشانه هاى روشنى از هدايت

وَالْفُرْقانِ وَجَعَلْتَ فيهِ لَيْلَةَ الْقَدْرِ وَجَعَلْتَها خَيْراً مِنْ اَلْفِ شَهْرٍ فَيا

و جدا ساختن (ميان حق و باطل ) است و قراردادى در اين ماه شب قدر را و آن را بهتر از هزار ماه كردى پس اى

ذَالْمَنِّ وَلا يُمَنُّ عَلَيْكَ مُنَّ عَلَىَّ بِفَكاكِ رَقَبَتى مِنَ النّارِ فيمَنْ تَمُنُّ

منت دارى كه كسى بر تو منت ندارد منت نه بر من به آزاد ساختنم از آتش در ميان آنانكه

عَلَيْهِ وَاَدْخِلْنِى الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِكَ يا اَرْحَمَ الرّاحِمينَ

بر آنها منت نهى و داخل بهشتم گردان برحمتت اى مهربانترين مهربانان

برخی از اعمال  ماه مبارك رمضان
- دعا و استغفار ، دعای روزهاى ماه رمضان ، اعتكاف ، تلاوت قرآن،افطارى و صدقه دادن احياء و...

                   ارادتمند طنازملكه قصر مهر و محبت

                                                                                   التماس دعا


آقا جون قربونتم يه چند شبی مهمونتم
ساعت ۱٠:٤٥ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٤/٦/۱٥   کلمات کلیدی:

آخ جان فردا صبح ساعت ۳۰/۸ يه پرواز نقره ای بسوی ضامن آهو

السلام عليك يا علي بن موسي الرضا ( ع)

السلام عليک يا غريب الغربا
السلام عليک يا معين الضعفا و الفقرا السلطان ابا الحسن علی بن موسی الرضا و رحمه الله و برکاته.

دلت را خانه ما كن ، مصفا كردنش با من
به ما درد دل افشا كن ، مداوا كردنش با من
اگر گم كرده ايي اي دل كليد استجابت را
بيا يك لحظه با ما باش پيدا كردنش با من
بيفشان قطره اشكي ،‌كه من هستم خريدارش
بياور قطره ايي اخلاص، دريا كردنش با من
اگر درها به رويت بسته شد ،‌ دل بد مكن بازآ
در اين خانه دق الباب كن ،‌ وا كردنش با من
به من گو حاجت خود را ،‌ اجابت ميكنم آني
طلب كن آنچه ميخواهي مهيا كردنش با من
بيا قبل از وقوع مرگ ،‌ روشن كن حسابت را
بياور نيك و بد را ،‌ جمع و منها كردنش با من
اگر عمري گنه كردي ،‌ مشو نوميد از رحمت
تو تو به نامه را بنويس امضا كردنش با من

اللهم عجل بظهور الحجه

دوست جونم ها ورود به ماه مبارک شعبان را تبريک عرض می نمايم

ارادتمند ملکه قصر مهر ومحبت


← صفحه بعد